Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là gì?

Chương trình EB-5 mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài có được quyền cư trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ. Bằng cách đóng góp một số tiền tối thiểu nhất định cho các dự án tạo việc làm ở Mỹ, các nhà đầu tư và gia đình trực hệ của họ có thể đảm bảo con đường trở thành thường trú nhân, dẫn đến tiềm năng trở thành công dân. Chương trình này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư đến sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ.

TẠI SAO SRC?

“SRC đã phục vụ các nhà đầu tư EB-5 trong hơn một thập kỷ. Chúng tôi là một trong số ít các trung tâm khu vực đã hoàn thành toàn bộ vòng quay 100 % từ bố trí đầu tư vốn ban đầu từ nhà đầu tư đến kiến nghị và phê duyệt I-526, đến kiến nghị và phê duyệt I-829 và cuối cùng là hoàn trả vốn của nhà đầu tư. ”

“SRC không thuộc sở hữu của Nhà phát triển dự án hoặc Đơn vị tạo việc làm”

Điều đó nghĩa là gì?

  • SRC luôn đặt các nhà đầu tư EB-5 lên hàng đầu.
  • SRC tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro tài chính khi lựa chọn và phê duyệt dự án EB-5 của chúng tôi.
  • SRC tập trung vào việc xét xử thành công thẻ xanh.

Điều này mang lại lợi ích gì cho Nhà đầu tư EB-5?

Quy trình cấp thị thực ưu tiên

SRC đã chọn thực hiện một dự án “khu vực nông thôn” để đảm bảo các nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi được ưu tiên xử lý thị thực.

Trả về 100%

Đối với tất cả các Quỹ đóng của SRC, chúng tôi đã hoàn trả toàn bộ số vốn góp của Nhà đầu tư.

Phê duyệt 100%

Đối với tất cả các hồ sơ I-526 và I-829 đã được xét xử trong các dự án của chúng tôi, đều đã được phê duyệt 100%

viVI