Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là gì?

The EB-5 program offers a unique opportunity for foreign investors to obtain U.S. residency by investing in American enterprises. By contributing a specified minimum amount to projects that create jobs in the U.S., investors and their immediate families can secure a path to permanent residency, leading to potential citizenship. This program not only fuels economic growth but also opens doors for investors to live, work, and study in the United States.

TẠI SAO SRC?

“SRC đã phục vụ các nhà đầu tư EB-5 trong hơn một thập kỷ. Chúng tôi là một trong số ít các trung tâm khu vực đã hoàn thành toàn bộ vòng quay 100 % từ bố trí đầu tư vốn ban đầu từ nhà đầu tư đến kiến nghị và phê duyệt I-526, đến kiến nghị và phê duyệt I-829 và cuối cùng là hoàn trả vốn của nhà đầu tư. ”

“SRC không thuộc sở hữu của Nhà phát triển dự án hoặc Đơn vị tạo việc làm”

Điều đó nghĩa là gì?

  • SRC luôn đặt các nhà đầu tư EB-5 lên hàng đầu.
  • SRC tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro tài chính khi lựa chọn và phê duyệt dự án EB-5 của chúng tôi.
  • SRC tập trung vào việc xét xử thành công thẻ xanh.

Điều này mang lại lợi ích gì cho Nhà đầu tư EB-5?

Quy trình cấp thị thực ưu tiên

SRC đã chọn thực hiện một dự án “khu vực nông thôn” để đảm bảo các nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi được ưu tiên xử lý thị thực.

Trả về 100%

Đối với tất cả các Quỹ đóng của SRC, chúng tôi đã hoàn trả toàn bộ số vốn góp của Nhà đầu tư.

Phê duyệt 100%

Đối với tất cả các hồ sơ I-526 và I-829 đã được xét xử trong các dự án của chúng tôi, đều đã được phê duyệt 100%

viVI